Zoeken

Wandel of fiets door het heerlijk grote Beverhoutsveld. In dit weidegebied komt iedereen tot rust, door de stilte of door de aanwezigheid van een massa aan begroeiing en dieren.

De lange geschiedenis van het Beverhoutsveld loopt verloren in de nevelen van de verre Middeleeuwen. In een oorkonde van 20 april 1567 staat dat de eerste keure, die dagtekende uit de 13e eeuw, van ouderdom onleesbaar was geworden. Volgens dit document was het Beverhoutsveld een schenking van een zekere Vrouwe van Beveren. Haar legende is nog altijd levendig in het Beverhoutsveld.  

Dit 483 hectare grote, desolate akker- en weidegebied heeft zijn naam te danken aan het beverhout of de ratelpopulier, een inheemse wilde boomsoort die in heidevelden groeit. Door het ontbreken van boerderijen en woningen is het veld een uitgesproken stiltegebied.  Natuur en landbouw worden er verweven tot een uniek geheel. In de knotwilgen broeden steenuil en gekraagde roodstaart.  Vogels, vossen, mensen.... Iedereen voelt zich hier meteen thuis.

De legende van de Jonkvrouw van Beveren:

Als kind verloor deze rijke jongedame haar beide ouders. Een verarmde tak van de familie besloot haar op te voeden om zo haar fortuin in handen te krijgen. Om te verhinderen dat ze later nakomelingen zou krijgen, lieten ze haar als kind onvruchtbaar maken. Vele jaren later vernam Juffrouw van Beveren de waarheid over haar rijkdom en haar mishandeling. Om zich op haar familie te wreken maakte ze een testament op waarin zij het Beverhoutsveld ten eeuwigen dage in bruikleen gaf aan de aanborgers, de omwonenden. Dit bleef zo tot begin 20ste eeuw, toen het Beverhoutsveld gemeentelijke eigendom werd.

Start-en eindpunt

Afstand

Type route

Prijs

Bijlages

Openingsuren

Toegankelijkheid

No items found.
No items found.
Natuurgebied Beverhoutsveld
Nood aan meer informatie?

Kom gerust langs in ons infoloket voor extra tips, hotspots, wandelkaarten en advies op maat.

Tips in de omgeving van

Natuurgebied Beverhoutsveld

Andere suggesties.

Bekijk alle suggesties