Kras & Win actie

18
Nov
2020

Bestel takeaway in Beernem en win een horecabon t.w.v. €25

Bij afhaal- of thuisbezorging door een Beernemse horecazaak ontvang je één kraslotje. Indien je één van de winnende loten krast, ontvang je een horecabon van € 25 om te spenderen in de Beernemse horecazaken.

Heb je gewonnen?

Bel dan naar het gemeentehuis op 050 28 91 48 en maak een afspraak om je winnend kraslotje in te ruilen voor een horecabon. Dit kraslotje kan ingeruild worden tot 30 december 2020.

Bedankt om onze horeca te steunen!

Deelnemende horeca

Alain Meessen

Bruggestraat 259, 8730 Beernem
050 36 37 84
restaurant.alainmeessen@skynet.be

d' Afspanning

Bloemendalestraat 2, 8730 Beernem
050 68 38 87
afspanning@gmail.com

De Boomgaard
Bruggestraat 125, 8730 Beernem
050 68 69 67
reservatie@restodeboomgaard.be

De Klimop
Markt 7, 8730 Beernem
050 78 23 90
de.klimop@telenet.be

Urbancafé Lippensgoed
Bulskampveld 10, 8730 Beernem
050 67 69 04
info@urbancafe.be

Zotte Mutse
Kasteelhoek 37, 8730 Beernem
050 37 68 66
info@zottemutse.be

De zevende hemel

Stationsplein 5, 8730 Beernem

0486 97 13 64
rik.salens@telenet.be

De Witte Hoeve
Hoornstraat 16b, 8730 Beernem
050 84 28 22
info@dewittehoevebeernem.be

Eliana Ontbijt en koffieboetiek
Oudezakstraat 2, 8730 Beernem
0460 97 64 97
info@eliana.be

Pat's Coffee
Bruggestraat 191, 8730 Beernem
0475 87 11 15
info@ambachtelijkekoffie.be

't Friet uurtje
Knesselarestraat 69a, 8730 Beernem
0495 53 89 08
painzuidzand@skynet.be

't Frietamientje
Bruggestraat 72, 8730 Beernem
050 73 27 41
info@frietamientje.be

FitFoodz
Knesselarestraat 33, 8730 Beernem
0491 76 44 76
info@fitfoodz.be

Bocadillo
Markt 17, 8730 Beernem
0497 40 41 84
mieke.lagast@hotmail.com

Crocodile
Oudezakstraat 9, 8730 Beernem
050 79 10 78
crocodile1@telenet.be

Reglement kras en win actie

Artikel 1 – Duur

1.1 Deze wedstrijd zal beginnen op 20 november 2020 en zal eindigen op 13 december 2020 om 23u59. Dit is een tijdelijke campagne in de Beernemse horeca die ingevolge de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten en take-away of thuisbezorging organiseren.

1.2 De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

1.3 Wanneer alle krasloten allemaal zijn uitgegeven kan de actie vroegtijdig stopgezet worden in de desbetreffende horeca of de actie kan eventueel verlengd worden zo de sluiting van voormelde horeca langer duurt en er krasloten beschikbaar zijn.

Artikel 2 – Deelnemers

2.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. De organisatoren behouden zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen indien er redelijke twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de deelnemer. De aldus verworven persoonsgegevens worden louter en alleen verwerkt teneinde de identiteit van de deelnemer te verifiëren en zullen vervolgens onmiddellijk worden verwijderd.

2.2 De personen die niet kunnen deelnemen zijn:

  • de deelnemende horeca zaken incl. personeelsleden en
  • medewerkers die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en
  • alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De prijzen van de wedstrijd zijn 50 cheques ter waarde van 25,00 €/stuk te besteden bij de Beernemse horeca.

4.2 De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld.

4.3 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs en zal deze prijs niet toegewezen aan een andere deelnemer.

Artikel 5 – Wedstrijd

5.1 50 deelnemers kunnen een prijs winnen volgens deze wedstrijdformule:

De consument krijgt per aankoop aan takeaway of maaltijden thuis bezorgd van Beernemse horeca die ingevolge de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten en take-away of thuisbezorging organiseren één kraslot. Het kraslot is voorzien van een krasvak. Indien er na het wegkrassen van de krasvak-coating aangeduid is dat een prijs is gewonnen, ontvangt de consument een prijs.

5.2 De prijs kan alleen overhandigd en dus door de deelnemer ontvangen worden bij het gemeentehuis Beernem via afspraak en dit tot 30.12.2020.

Artikel 6 – Communicatie

Deze kras- en win wedstrijd zal worden bekend gemaakt via online en offline publicaties. Omtrent het al dan niet bekomen van een winnend kraslot zal geen enkele communicatie zijn noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De organisatoren, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 De organisatoren kunnen nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden.

7.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

7.4 Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van West-Vlaanderen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Privacy

De wettelijke bepalingen ten opzichte van het verwerken van persoonsgegevens zullen van toepassing zijn.

Artikel 10 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

Bekijk ook deze nieuwsberichten

Een tip voor Visit Beernem?
Heb je een tip, activiteit of ken je een plekje die we zeker op deze website moeten plaatsen? Laat het ons zeker weten
Contacteer ons