ik koop loHOHOHOkaal

9/12/2020

Koop je eindejaarscadeau aan bij een Beernemse handelaar en win je aankoopbedrag terug!

Hoe deelnemen?

Vanaf 10 december 2020 tot 10 januari 2021 maak je kans om tot €50 van je aankoopbedrag terug te winnen. Trek 2 foto’s: 1 algemene foto en 1 detailfoto met de aankoop. Breng met de foto de lokale handelaar in beeld.  Dit kan door een etiket van de handelszaak op het cadeau, een visitekaartje, een foto voor de gevel van de handelaar, je kassaticket bij het cadeau te houden etc. Deze 2 foto’s post je op de pagina van Visit Beernem met vermelding van de hashtag #ikkooplokaalbeernem.
Op 14 januari 2020 worden uit alle inzendingen de winnaars geselecteerd.
Er is een prijzenpot van €2.000 om mee terug te betalen.  Hou in ieder geval je kassaticket bij als bewijs van je aankoop!

Wist je dat…

• Wist je dat heel wat lokale handelaars investeren in jouw gemeenschap? Zij sponsoren de school van je kind of de vereniging in je buurt,… Door lokaal te kopen, steun je hen ook
• Wist je dat er een reuze sneeuwbal zal verschijnen in de gemeente die perfect het decor kan zijn voor je fotoshoot met je aankoop.
• Wist je dat deze handelsactie in samenwerking is met Unizo Groot-Beernem.
• Wist je dat we meer dan 200 handelszaken hebben in Beernem.

Reglement

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 10 december 2020 en zal eindigen op 10 januari 2021 om 23u59. Dit is een tijdelijke campagne bij de Beernemse ondernemers die ingevolge de coronamaatregelen creatieve manieren van verkoop moeten organiseren.

Artikel 2 – Deelnemers

2.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die zijn domicilie heeft in België, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. De organisatoren behouden zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen indien er redelijke twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de deelnemer. De aldus verworven persoonsgegevens worden louter en alleen verwerkt teneinde de identiteit van de deelnemer te verifiëren en zullen vervolgens onmiddellijk worden verwijderd.


2.2 De personen die geen aanspraak maken op de cashback:
- Medewerkers die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn van Unizo Groot-Beernem en van de dienst lokale economie zijn niet uitgesloten van deelname, maar maken geen kans op het cashback-systeem.
- Alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3 – Fraude / diskwalificatie van deelname

De organisatoren behouden zich het recht voor om een deelnemer aan de actie te diskwalificeren / uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisatie. Reacties op social media die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.

Artikel 4 – Prijzen

De organisatie voorziet een maximale waarde van € 2.000 om terug te betalen, verspreid over de verschillende winnaars. Een winnaar kan maximaal € 50 per aankoop en per gezin terugbetaald krijgen. Terugbetaling van een aankoop met een aankoopwaarde van minder dan € 50 geeft slechts recht op terugbetaling van de aankoopwaarde.

Het bedrag wordt terugbetaald door Unizo Groot-Beernem voor 15/02/2021 als Unizo Groot-Beernem beschikt over alle nodige gegevens (postadres, rekeningnummer en bewijs aankoopbedrag). Het aankoopbedrag wordt liefst aangetoond a.d.h.v. een kassaticket. Indien niet mogelijk behoudt de organisatie zich het recht voor om de lokale handelaar hiervoor te contacteren.

Artikel 5 – Wedstrijd

De consument koopt een eindejaarscadeau aan bij een Beernemse handelaar, met etalage en/of opendeur, gevestigd in Beernem.
Hij/zij trekt 2 foto’s; 1 algemene foto en 1 detailfoto met de aankoop. Voor de organisatie moet het a.d.h.v. de foto duidelijk zijn bij welke lokale handelaar dit cadeau werd aangekocht. Dit kan door een etiket van de handelszaak op het cadeau, een visitekaartje, een foto voor de gevel van de handelaar, kassaticket bij het cadeau te houden …


Deze 2 foto’s worden gepost op de pagina van Visit Beernem (=bericht maken op pagina Visit Beernem) met vermelding van de hashtag #ikkooplokaalbeernem. Daarna antwoordt de deelnemer op de vraag: Hoeveel minuten en seconden doen de co-voorzitters van Unizo Groot Beernem erover om elk een pakje te openen? Op 14 januari 2020 worden uit alle inzendingen de winnaars geselecteerd die het dichtst bij het correcte antwoord van de vraag zitten.

Artikel 6 – Communicatie

Deze wedstrijd zal worden bekendgemaakt via online en offline publicaties. Een snowglobe die wordt opgesteld in de gemeente zal deze actie in de kijker zetten.
De lokale ondernemers krijgen een digitale affiche die ze kunnen afdrukken en uithangen aan hun handelszaak. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door  Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De organisatoren, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 De organisatoren kunnen nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden.

7.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde federale overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

7.4 Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle voorwaarden, die vermeld worden in de Facebook Gebruikersovereenkomst.

7.5 Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van West-Vlaanderen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Privacy

De wettelijke bepalingen ten opzichte van het verwerken van persoonsgegevens zullen van toepassing zijn.
Na de terugbetaling worden alle gegevens van deelnemers vernietigd en op geen enkele wijze bewaard. Ze worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Tijdens de actie worden de gegevens opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Door deelname verlenen de winnaars toestemming om hun naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Artikel 10 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en -bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
Meer info: lokale.economie@beernem.be, 050/28 91 48